Finanční controller projektů

Do týmu finančního řízení a kontroly aktiv hledáme nového kolegu, který bude zajišťovat dodržování dohod, rozpočtů, harmonogramů a ostatních finančních ujednání vyplývajících ze správy a rozvoje nemovitostí, o které se staráme.

Můžete očekávat:

 • vyvážené odpovědnosti s pravomocemi
 • prostor pro inovace procesů a rychlou implementaci nových nápadů, které pomohou k úspěšné realizaci našich cílů
 • kooperující tým
 • prostor pro osobní rozvoj
 • spolupráci s lidmi z různých zemí
 • lidský přístup a radu v nesnázích

Převezmete odpovědnost za:

 1. Zajištění a kontrolu dodržování správnosti definovaných kroků ve finančních procesech (např. kontrola faktur, dodržování rozpočtů):
  • optimální komunikace
  • přesná dokumentace
  • dodržování termínů
 2. Přípravu a kompletaci podkladů pro účetnictví
  • kontrola pohybů na účtech
  • sběr a evidence faktur
  • fakturace zákazníkům dle plánů a smluv a správa pohledávek
  • komunikace s účetními
 3. Údržbu, aktualizaci a prezentaci reportů

Očekáváme, že do spolupráce s námi přinesete:

– znalost angličtiny, protože je to jediný jazyk, kterým se domluvíme všichni ve firmě
- pokročilou schopnost užívat Excel (budete potřebovat znalost filtrování, kontingenčních tabulek, běžných vzorců, apod.)
- přesné oko: potřebujete věnovat pozornost detailům ve fakturách a správně zadávat údaje do systémů
- odpovědnost za kvalitu své práce: musíte se umět spoléhat na sebe – výsledky vaší práce jdou rovnou majitelům
- pro-aktivitu: samostatně si vyhledáváte další úkoly
- diskrétnost: pracujeme s penězi investorů a veškeré informace zůstávají ve firmě
- znalost češtiny či slovenštiny, protože centrálu máme v Praze (umíte-li polsky, je to plus v komunikaci s kolegy ve Varšavě)
- znalost účetní dokumentace a oběhu dokumentů v účetních a finančních procesech
- schopnost profesního jednání s partnery & vnímání odlišností zahraničních kultur
- iniciativu: jsme otevřeni zlepšování & zjednodušování procesů
- samostatnost: dostanete úkol a bude na vás najít vhodné řešení
- vnímání práce jako součásti života, protože chceme, abyste s námi pracovali rádi

Contact us