Next generation asset manager - Zeitgeist
Jesteśmy europejskim zarządcą aktywów nieruchomościowych. Koncentrujemy się na zrównoważonym tworzeniu wartości zgodnie z ESG.

Next
generation
asset
manager

Kim jesteśmy

Od 2014 roku inwestujemy w kluczowe klasy aktywów nieruchomościowych dla inwestorów prywatnych i instytucjonalnych w całej Europie. Naszą główną zasadą jest to, że analizujemy każdy projekt, aby sprawdzić, co ma sens i pozytywny wpływ na ludzi, miejsca i planetę. Konsekwentnie i starannie.
Nasz Zespół
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Projektów
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Państw
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pracowników
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 Mrd €
Aktywów pod zarządzaniem
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 Mrd €
łącznych kosztów inwestycji
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 000 m2
Gruntów
Next generation asset manager - Zeitgeist
Warszawa
Next generation asset manager - Zeitgeist
Mediolan 
Next generation asset manager - Zeitgeist
Budapeszt
Next generation asset manager - Zeitgeist
Berlin
Next generation asset manager - Zeitgeist
Praga

Co robimy

Spółka ZEITGEIST Asset Management inwestuje w nieruchomości dla inwestorów w całej Europie. Przede wszystkim nabywamy nieruchomości i grunty, rozwijamy je w perspektywiczne aktywa i przenosimy do długoterminowych portfeli. Nasze inwestycje w firmy takie jak ZEITRAUM, operatora tymczasowego zakwaterowania, oraz ZEITSTROM, operatora infrastruktury energetycznej w nieruchomościach, wzmacniają naszą pozycję jako operatora nieruchomości. Naszymi mieszkaniami na wynajem zarządzamy za pomocą spółki HOME by Zeitgeist.
Next generation asset manager - Zeitgeist
Inwestujemy
Next generation asset manager - Zeitgeist
Zarządzamy

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy policy for more information.