Next generation asset manager - Zeitgeist
Jsme evropský správce nemovitostních aktiv. Zaměřujeme se na udržitelnou tvorbu hodnot v souladu s ESG.

Next
generation
asset
manager

Kdo jsme

Od roku 2014 investujeme do klíčových tříd nemovitostních aktiv pro soukromé a institucionální investory v celé Evropě. Naší hlavní zásadou je, že každý projekt analyzujeme, abychom zjistili, co má smysl a pozitivní dopad na lidi, místa a planetu. Důsledně a pečlivě.
Náš Tým
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Projektů
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zemí
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zaměstnanců
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 Mld €
Spravovaných Aktiv
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 Mld €
Celkových investičních nákladů
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 000 m2
Pozemků
Next generation asset manager - Zeitgeist
Varšava
Next generation asset manager - Zeitgeist
Milán
Next generation asset manager - Zeitgeist
Budapešť
Next generation asset manager - Zeitgeist
Berlín
Next generation asset manager - Zeitgeist
Praha

Co děláme

Společnost ZEITGEIST Asset Management investuje do nemovitostí pro investory v celé Evropě. Získáváme především nemovitosti a pozemky, rozvíjíme je do podoby perspektivních aktiv a převádíme je do dlouhodobě držených portfolií. Naše investice do společností jako je ZEITRAUM – provozovatel dočasného ubytování, a ZEITSTROM – provozovatel nemovitostní energetické infrastruktury, posilují naši pozici provozovatele nemovitostí. Naše rezidenční bydlení k pronájmu spravujeme pod naši značkou HOME by Zeitgeist.
Next generation asset manager - Zeitgeist
Investujeme
Next generation asset manager - Zeitgeist
Provozujeme

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy policy for more information.