Next generation asset manager - Zeitgeist

Jak to děláme

Vybrat si společnost ZEITGEIST Asset Management znamená vybrat si inovativního partnera, který uvažuje komplexně, přistupuje ke všem jako k sobě rovným a jedná zodpovědně. Naši zakladatelé a jednatelé – Peter Noack a Sebastian Junghänel se k těmto hodnotám hlásí osobně, stejně jako celý tým. Každý den. Bez jakýchkoli „kdyby“ nebo „ale“.

Náš přístup

Vždy vycházíme z požadovaného výsledku: Čeho chceme dosáhnout – a jakými prostředky? Od toho se odvíjí naše strategie, kterou postupně realizujeme a pravidelně revidujeme. Optimalizujeme tak ekonomický, environmentální a sociální dopad našich projektů a hledáme inovativní a udržitelná řešení.
27 Hektar Möglichkeiten, Berlín
Next generation asset manager - Zeitgeist
Ekonomická udržitelnost
Abychom našim klientům zajistili návratnost, neponecháváme nic náhodě. Proto každá investice začíná přesnou analýzou profilu rizika a výnosu: Co nejlépe vyhovuje investorovi, trhu a projektu? Vzhledem k dlouhodobému charakteru investic do nemovitostí dáváme vždy přednost udržitelnému výnosu před krátkodobou spekulací.
Environmentální udržitelnost
Environmentální udržitelnost posiluje ekonomickou udržitelnost našich projektů. V našich nemovitostech se proto vždy snažíme snižovat spotřebu energie, emise CO2 a dbáme na dlouhodobou využitelnost nemovitostí. Kromě toho akcionáři společnosti ZEITGEIST investovali do společnosti TIMPLA, která se zabývá výstavbou dřevěných modulů, a do společnosti ZEITSTROM, která se zabývá alternativními zdroji energie.
Sociální udržitelnost
Působíme v pěti evropských zemích a zaměstnáváme lidi z deseti zemí. Tato rozmanitost nám pomáhá přemýšlet o našich projektech z hlediska lidí. Pro lidi, kteří na nich pracují. Pro lidi, kteří využívají naše nemovitosti, a pro lidi v okolí, kterých se naše práce dotýká.

Naše základní hodnoty

Neustálé zlepšování. Neotřelé myšlení. Neustálá snaha nabourávat stav věcí a inovovat, to je hnací silou společnosti ZEITGEIST Asset Management.
Důvěra
Důvěra je základem každé spolupráce a je důležitá pro silné partnerství. Proto vždy komunikujeme otevřeně a upřímně a zohledňujeme potřeby všech zúčastněných stran.
Zodpovědnost
Maximální smysl pro odpovědnost vůči našim investorům – stejně jako vůči lidem, životnímu prostředí a místům, která jsou našimi projekty dotčena: to je základem našeho myšlení a práce.
Kreativita
Ke každému projektu přistupujeme s maximální kreativitou a zvědavostí. Abychom dosahovali inovativních, inspirativních a vždy smysluplných výsledků.

Liget Smart City

Kreativní hotspot v Budapešti

Next generation asset manager - Zeitgeist

Berlin Hohenschönhausen

Hostel v udržitelné dřevěné konstrukci

Next generation asset manager - Zeitgeist

ZEITSTROM

Udržitelná e-infrastruktura pro nemovitosti

Next generation asset manager - Zeitgeist

Berlin „27 HA Möglichkeiten“

Rozvoj udržitelného sousedství budoucnosti

Next generation asset manager - Zeitgeist

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy policy for more information.