Next generation asset manager - Zeitgeist

Jak to robimy

Wybór spółki ZEITGEIST Asset Management oznacza wybór innowacyjnego partnera, który myśli całościowo, traktuje wszystkich jak równych sobie i działa odpowiedzialnie. Nasi założyciele i dyrektorzy zarządzający Peter Noack i Sebastian Junghänel podzielają te wartości osobiście, podobnie jak cały zespół. Codziennie. Bez żadnych "jeśli" czy "ale".

Nasze podejście

Zawsze odnosimy się do pożądanego rezultatu: Co chcemy osiągnąć - i jakimi środkami? Na tym opiera się nasza strategia, którą stopniowo wdrażamy i regularnie weryfikujemy. Optymalizujemy ekonomiczny, środowiskowy i społeczny wpływ naszych projektów oraz poszukujemy innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań.
27 Hektar Möglichkeiten, Berlin
Next generation asset manager - Zeitgeist
Zrównoważony rozwój gospodarczy
Nie pozostawiamy nic przypadkowi, aby zapewnić naszym klientom zwrot inwestycji. Dlatego każda inwestycja zaczyna się od dokładnej analizy profilu ryzyka i dochodu: Co najlepiej pasuje do inwestora, rynku i projektu? Biorąc pod uwagę długoterminowy charakter inwestycji w nieruchomości, zawsze przedkładamy zrównoważone zyski nad krótkoterminowe spekulacje.
Zrównoważony rozwój środowiska
Zrównoważony rozwój środowiska wzmacnia zrównoważony rozwój ekonomiczny naszych projektów. Dlatego zawsze dążymy do zmniejszenia zużycia energii i emisji CO2 w naszych nieruchomościach oraz zapewnienia ich długotrwałej użyteczności. Ponadto akcjonariusze spółki ZEITGEIST zainwestowali w TIMPLA, spółkę zajmującą się budową modułów drewnianych, oraz ZEITSTROM, spółkę zajmującą się alternatywnymi źródłami energii.
Zrównoważony rozwój społeczny
Działamy w pięciu krajach europejskich i zatrudniamy pracowników z dziesięciu krajów. Ta różnorodność pomaga nam myśleć o naszych projektach w kategoriach ludzkich. Dla ludzi, którzy na nich pracują. Dla ludzi, którzy korzystają z naszych nieruchomości i dla ludzi w okolicy, na których wpływa nasza praca.

Nasze podstawowe
wartości

Ciągłe doskonalenie. Nieszablonowe myślenie. Nieustanne dążenie do zakłócania status quo i wprowadzania innowacji jest siłą napędową spółki ZEITGEIST Asset Management.
Zaufanie
Zaufanie jest podstawą każdej współpracy i jest ważne dla silnego partnerstwa. Dlatego zawsze komunikujemy się otwarcie i szczerze, biorąc pod uwagę potrzeby wszystkich zainteresowanych stron.
Odpowiedzialność
Najwyższe poczucie odpowiedzialności wobec naszych inwestorów - jak również wobec ludzi, środowiska i miejsc, na które wpływają nasze projekty: to podstawa naszego myślenia i pracy.
Kreatywność
Do każdego projektu podchodzimy z największą kreatywnością i ciekawością. Aby osiągać innowacyjne, inspirujące i zawsze sensowne rezultaty.

Liget Smart City

Kreatywne miejsce spotkań w Budapeszcie

Next generation asset manager - Zeitgeist

Berlin Hohenschönhausen

Hostel o zrównoważonej konstrukcji drewnianej

Next generation asset manager - Zeitgeist

ZEITSTROM

Zielona infrastruktura energetyczna dla nieruchomości

Next generation asset manager - Zeitgeist

Berlin „27 HA Möglichkeiten“

Nowoczesne sąsiedztwo w duchu zrównoważonego rozwoju

Next generation asset manager - Zeitgeist

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy policy for more information.