Úvoz

Praga – Czechy

Zeitgeist kupił ten XVI-wieczny budynek dla niemieckiego funduszu emerytalnego w ramach inwestycji portfelowej. Budynek zapewnia atrakcyjny widok na Pragę i znajduje się bezpośrednio przy historycznym centrum miasta, w pobliżu Zamku Praskiego. Zeitgeist zakończył dotychczasową działalność hotelową obiektu, remontuje apartamenty i wdraża nową strategię najmu, skierowaną m.in. do pracowników dyplomatycznych. To inwestycja długoterminowa, której celem jest wyremontowanie budynku, zwiększenie jego operacyjności oraz podniesienie wartości.

Adres: Úvoz 159/26, Praga 1, Czechy
Wielkość działki: 326 m2
Powierzchnia najmu: 1 098 m2
Inwestor: Instytucjonalny

Poprzedni Następny
Úvoz