Analizy

  • Student housing analysis in Warsaw 2018

    Opublikowano: 03. 09. 2018 | Język: English | Format: PDF

    Opracowanie przedstawia rynek akademików w Polsce oraz badanie preferencji studentów w zakresie zakwaterowania.

    Pobierz